Klinická diagnostika:
refraktometr

Laboratorní diagnostika:
centrifuga, mikroskop, refraktometr, glukometr
vyšetření hematologické a biochemické provádíme na místě do 10 minut

Chirurgie:
elektrokauter, zubní jednotka se zubním ultrazvukem, mikromotor, turbínka,
monitoring životních funkcí – pulzní oxymetr, kapnograf
INHALAČNÍ ANESTEZIE

Zobrazovací metody:
ultrasonografický přístroj Sonoscape S2

RTG s přímou digitalizací

Pooperační a intenzivní péče:
hospitalizační boxy pro psy, kočky a drobné savce
vyhřívaná podložka, infuzní pumpa