Povinné čipování psů

Povinné čipování všech psů dle novely veterinárního zákona
POZOR od 1. 1. 2020
• Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině
• Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve tetování)
• Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa
U nás čipujeme psy mikročipy velikosti 0,8 x 0,12 mm (cca velikost rýžového zrna) do podkoží levé strany krku. Jedná se o jednorázový vpich, kdy je čip vtlačen do podkoží. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek. Registrace čipu v databázích čipovaných zvířat je dobrovolná. Databáze slouží v vyhledání majitele zvířete, při jeho nalezení.
Například www.narodniregistr.cz. Další informace Vám rádi poskytneme v naší veterinární ordinaci.